Utskrift

Medlemsfordeler

Her kan du lese om noen av de mange fordelene ved å være organisert og ha tariffavtale:

TemaUorganisert
i bedrift uten tariffavtale
Organisert
i bedrift med tariffavtale
Lønn Ingen regler Avtalefestet lønn. De fleste har dessuten rett til årlige lokale lønnsforhandlinger
Tariffoppgjør Ingen forslagsrett eller stemmerett Forslagsrett og stemmerett.
Arbeidstid 40 timers uke 37,5 timers uke
Tillegg for natt og helg Ingen regler Avtalefestet tillegg
Tilleg for skiftarbeid Ingen regler Avtalefestet tillegg
Avtalefestet pensjon (AFP)
Kan ikke gå av med AFP Kan gå av med AFP
Innflytelse Aksjelovens bestemmelser Hovedavtalen gir en rekke tilleggsrettigheter. Sammen med andre blir du hørt
Oppsigelser Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand fra forening og forbund
Ferie 4 uker og 1 dag, 10,2 % feriepenger 5 uker og 12 % feriepenger
Yrkeskader Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand fra forening og forbund
Førekortbeslag ved jobbkjøring Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand fra forening og forbund
Førekortbeslag ved privatkjøring Må betale egen advokat Ubegrenset advokatbistand fra HELP forsikring
Skilsmisse og andre privatrettslige forhold Må betale egen advokat Advokatbistand fra HELP forsikring
Utdanning Ingen støtte Støtte fra LOs utdanningsfond, gratis kurs og konferanser i forening og forbund
Streik/locout Ingen støtte, ingen arbeidsledighetstrygd Min 2100,- pr uke i støtte fra forening/forbund

Å være fagorganisert og ha tariffavtale er ikke det samme. Man kan være organisert, men jobbe i en bedrift uten tariffavtale. Da får du mange av rettighetene som over, men ikke alle.