Utskrift

Gode forsikringer

Som medlem er du også dekket av følgende kollektive forsikringer:

UlykkesforsikringLO favør Kolletiv Hjem - en innbo- og løsøreforsikring

LO favør Grunnforsikring - økonomisk førstehjelp ved dødsfall

LO favør Fritidsulykkesforsikring - dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritiden

HELP forsikring - en advokatforsikring som gir hele familien advokatbistand i privatrettslige forhold

Fordi våre forsikringer er kollektive og gjelder alle medlemmer, er prisene lave. Som medlem betaler du ikke noe ekstra ut over medlemskontingenten.

Postadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Boks 59
8401 Sortland

Besøksadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Vesterålsgata 90
8400 Sortland

Se kart...

Kontordager

Tirsdag - Fredag
08:00 - 15:30

Telefon: +47 76 12 45 92
Telefax: +47 76 12 45 93