Utskrift

Egenandelsfondet

Egenandelsfondet i Hålogaland Transportarbeiderforening er et fond som dekker egenandelene til fysikalsk- og / eller kiropraktisk behandling samt manuell terapi.

Forutsetningen for å få dekket egenandelene er at du er medlem i Hålogaland Transportarbeiderforening og at du samtidig er medlem i Egenandelsfondet.

Fondet dekker egenandeler opp til kr 2.000,- pr. år.

Første gangs innbetaling (innmeldingsavgift) er på kr 350,-. Deretter betaler man kr 200,- pr. år.

Alle nye medlemmer får tilsendt giro automatisk med forespørsel om å være med sammen med velkomstbrev fra foreningen.

Fondet er selvfinansierende slik at det er medlemmene i fondet som med sitt medlemskap dekker utbetalingene i fondet.

For vedtekter til fondet, kan du kontakte foreningen. I tillegg vil du finne vedtektene bak på giroene som vi sender ut til dem som ønsker å bli medlem i fondet.

Er du ikke medlem i fondet men ønsker å være med, så kontakter du bare foreningen direkte.