Utskrift

Boikott av Risavika Terminal

Norsk Transportarbeiderforbund har i dag gått til boikott av Risavika Terminal i Stavanger. Dette er som følge av at arbeidsgiverne i NHO Logistikk og Transport nekter å underskrive en tariffavtale med forbundet og de ansatte ved terminalen. Roger Haagensen i Håologaland Transportarbeiderforening mener dette er en kamp som i 2013 burde vært ungått. Det er i dag nærmest en "menneskerett" å få opprettet tariffavtale der arbeidstakerne ønsker dette.

Les mer her:

Utskrift

Kurs 2014

Hei, alle sammen.

Året 2014 ser ut til å bli et travelt år for de tillitsvalgte i NTF. Bakgrunnen for dette er at det i  januar 2014 avholdes Landsmøte i NTF, ca. 4-5 uker etter Landsmøtet avholdes Bransekonferansene som skal forberede tariffforhandlingene til våren 2014.

Utskrift

Aksjon mot Kabotasjekjøring

Lørdag 2.september 2013 deltok undertegnede i en aksjon mot Kabotasjekjøring.

Denne aksjonen var et samarbeid mellom NTF og NLF. Dagen startet med samling utenfor Scania på Fauske. Her samlet både arbeidstakere og arbeidsgivere seg til aksjonen. Her møtte det opp arbeidsgivere og arbeidstakere med lastebiler, busser og vogntog. Tilsammen var det ca. 10-12 storekjøretøyer, og disse kjørte i samlet kolonne fra Fauske og inntil Bodø.

Postadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Boks 59
8401 Sortland

Besøksadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Vesterålsgata 90
8400 Sortland

Se kart...

Kontordager

Tirsdag - Fredag
08:00 - 15:30

Telefon: +47 76 12 45 92
Telefax: +47 76 12 45 93