Utskrift

Seier i arbeidsretten for bussjåførene

Det ble den 8. februar 2017 avsagt dom i arbeidsretten hvor Norsk Transportarbeiderforbund vant saken. Dommen handler om beregning mellom 35,5 timers uke kontra 37,5 timers uke. Denne dommen er svært viktig for alle bussjåfører. Les hele dommen ved å følge denne linken: http://www.arbeidsretten.no/dv-cms/resources/d-03-sak-26-2015.pdf

Postadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Boks 59
8401 Sortland

Besøksadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Vesterålsgata 90
8400 Sortland

Se kart...

Kontordager

Tirsdag - Fredag
08:00 - 15:30

Telefon: +47 76 12 45 92
Telefax: +47 76 12 45 93