Utskrift

Årsmøtevalg

På årsmøtet i Hålogaland Transportarbeiderforening ble følgende personer valgt: Leder Roger Haagensen, nestleder Roy Olsen, kasserer Bjørn Steffensen, Sekretær Karl Magne Johnsen, likestillingsleder Edvin Langstrand, ungdomskontakt Lars Marius Eltoft og følgende er styremedlemmer Tore Nergaard, Geir Tore Nøren og Rune Korneliussen.

Vi gratulerer alle med valget.

Postadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Boks 59
8401 Sortland

Besøksadresse

Hålogaland Transportarbeiderforening
Vesterålsgata 90
8400 Sortland

Se kart...

Kontordager

Tirsdag - Fredag
08:00 - 15:30

Telefon: +47 76 12 45 92
Telefax: +47 76 12 45 93